OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. Zber informácií

 Zhromažďujeme od vás informácie pri registrácii na našich stránkach, prihlásení sa k svojmu účtu, nákupu, vstupu do súťaže a/alebo keď sa odhlásite. Zhromaždené informácie zahŕňajú vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo a / alebo číslo kreditnej karty. Okrem toho automaticky dostávame a zaznamenávame informácie z vášho počítača a prehliadača, vrátane vašej IP adresy, atribúty softvéru a hardvéru a navštívené stránky. 

 

2. Použitie informácií

 Akékoľvek informácie, ktoré od vás zbierame, môžu byť použité pre:

  • Personalizáciu vašich skúseností a reakcií na vaše individuálne potreby
  • Poskytovanie personalizovaného obsahu reklamnej
  • Zlepšenie našich stránok
  • Zlepšenie služieb zákazníkom a vaše potreby podpory
  • Kontakt prostredníctvom e-mailu
  • Správu súťaže, propagácia alebo prieskum 

 

 3. E-Komerce 

Súkromie Sme jedinými vlastníkmi informácií zhromaždených na týchto stránkach. Vaše osobné údaje nebudú bez vášho súhlasu zo žiadneho dôvodu predávané, vymieňané, prevádzané alebo poskytované akejkoľvek inej spoločnosti, s výnimkou prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie požiadavky a/alebo transakcie, napr. zaslanie objednávky.

 

4. Zverejnenie informácií tretím stranám

Vaše osobné identifikačné údaje nepredávame, nevymieňame alebo inak prevádzame tretím stranám. To nezahŕňa dôveryhodné tretie strany, ktoré nám pomáhajú s prevádzkou našich webových stránok alebo vedením nášho podnikania, ak sa strany dohodnú, že tieto informácie sú dôverné. Veríme, že je nutné zdieľať informácie s cieľom vyšetriť, zabrániť alebo podniknúť kroky v prípadoch nezákonnej činnosti, podozrenia z podvodu, situácie zahŕňajúce potenciálne hrozby pre fyzickú bezpečnosť akejkoľvek osoby, porušovanie našich podmienok používania alebo v iných prípadoch vyžadovaných zákonom. Neosobné dáta však môžu byť poskytnuté iným stranám na marketingové účely, reklamné alebo iné použitie.

 

5. Ochrana informácií
 
Realizujeme celý rad bezpečnostných opatrení s cieľom zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov. Na ochranu citlivých informácií prenášaných online používame najmodernejšie šifrovanie. VpnMentor tiež chráni vaše informácie offline. Prístup k osobným údajom je udelený iba zamestnancom, ktorí ho potrebujú na výkon práce (napríklad účtovanie alebo zákaznícky servis). Počítače / servery slúžiace na ukladanie osobných údajov sú uchovávané v bezpečnom prostredí.                                                                                           
Používame cookies?
Áno. Naše cookies zlepšujú prístup na naše stránky a identifikujú opakované návštevy. Navyše, naše cookies zvyšujú užívateľský zážitok pomocou sledovania a zacielenia na záujmy používateľa. Použitie cookie však nie je v žiadnom prípade spojené so žiadnymi osobnými identifikačnými údajmi na našich stránkach.
 
 
6. Odhlásenie
 
Poskytnutú e-mailovú adresu používame na zaslanie informácií a aktualizácií týkajúcich sa vašej objednávky, občasným firemným oznámením, zaslanie informácií o výrobkoch, atď. Ak sa kedykoľvek budete chcieť odhlásiť od prijímania budúcich e-mailov, napíšte nám a odhlásenie ihneď vykonáme.
 
 
7. Súhlas
Používaním našich stránok súhlasíte s našimi zásadami ochrany súkromia.